Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

ĐH Tài chính Marketing sẽ dành 200 chỉ tiêu xét nguyện vọng bổ sung

Theo đó, Hội đồng tuyển sinh trường quyết định điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường là 19,0 điểm. Điểm chuẩn trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT - KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Ngoài ra, trường cũng thông báo chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV bổ sung như sau:

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã chuyên ngành

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV bổ sung khối A, A1, D1

Chỉ tiêu

1

Ngành Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản

D340116

19,0

20

2

Ngành Tài chính - Ngân hàng: gồm các chuyên ngành

Thuế

D340201.3

19,0

30

Tài chính công

D340201.5

19,0

40

Tài chính bảo hiểm và đầu tư

D340201.6

19,0

40

Thẩm định giá

D340201.7

19,0

30

3

Ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học quản lý

D340405.2

19,0

40

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển NV bổ sung sẽ từ ngày 20/8 đến 9/9. Thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp đến hết ngày 4/9 (Kể từ ngày 5/9 trở đi sẽ không giải quyết rút hồ sơ đăng ký xét tuyển).

Lê Phương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét